"She is young and pretty."

แปลว่า:เธออายุน้อยและสวย

July 27, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

เธอสาวและสวย


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เพราะมากครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย