"Đó là một con gà phải không?"

Dịch:Is that a chicken?

5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VietTien2017

đúng nó là một con gà

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.