Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đó là một con gà phải không?"

Dịch:Is that a chicken?

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VietTien2017

đúng nó là một con gà

2 tháng trước