"We are on stage."

แปลว่า:เราอยู่บนเวที

July 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pavinee

We=พวกเรา ไม่ใช่ เรา เราหมายความว่า ฉัน


https://www.duolingo.com/profile/wongsa3

หาพวกไม่เจอก็เราแล้วกัน


https://www.duolingo.com/profile/Chokeun

We are พวกเราไม่ใช่หรอ


https://www.duolingo.com/profile/Chananchid159797

พวกเราหรือเปล่าค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย