Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"That is pure gold."

แปลว่า:นี่คือทองคำบริสุทธิ์

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 476

นั่นคือทองคำบริสุทธิ์

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา