Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/pontus89

[Song ngữ] Làm việc, ăn uống và ngủ nghỉ ngay tại công ty

pontus89
  • 25
  • 9
  • 9
  • 3
  • 13

a

Office workers sleeping on the job is a common sight in China, where a surplus of cheap labour can lead to downtime at work. But in China's technology sector, where business is growing faster than many start-up firms can hire new staff, workers burn the midnight oil to meet deadlines and compete with their rivals. Some companies provide sleeping areas and beds for workers to rest during late nights.

Các nhân viên văn phòng ngủ trong giờ làm việc là một cảnh tượng thường thấy ở Trung Quốc, nơi mà lực lượng lao động rẻ tiền có thể dẫn đến nhiều thời gian chết tại nơi làm việc. Tuy nhiên, trong lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc, khi mà kinh doanh đang phát triển nhanh chóng, nhiều công ty start-up thuê thêm các nhân viên mới, và buộc họ phải làm việc xuyên đêm để đáp ứng deadline và cạnh tranh với các đối thủ khác. Nhiều công ty thậm chí còn cung cấp cả chỗ ngủ và giường cho nhân viên để nghỉ ngơi khi làm việc đêm.


a

Han Liqun (C), a HR manager of RenRen Credit Management Co., drinks with his colleagues Kou Meng (L) and Ma Zhenguo after finishing work, after midnight, in Beijing, China, April 27, 2016.

Han Liqun (giữa), quản lý nhân sự của tập đoàn Renren, nhậu cùng các đồng nghiệp Kou Meng (trái) và Ma Zhenguo sau khi hoàn tất công việc, lúc đã quá nửa đêm, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 27/04/2016.


a

Han Liqun (C), sleeps on a camp bed at the office after finishing work early morning, in Beijing, China, April 27, 2016.

Han Liqun (giữa), ngủ trên một chiếc giường cắm trại tại văn phòng sau khi hoàn tất công việc vào lúc sáng sớm, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 27/04/2016.


a

Han Liqun (L), and IT engineer Xiang Siyang sleep on camp beds at the office after finishing work early morning, in Beijing, China, April 27, 2016.

Han Liqun (trái), và kỹ sư IT Xiang Siyang ngủ trên giường cắm trại tại văn phòng sau khi hoàn tất công việc vào lúc sáng sớm, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 27/04/2016.


a

Han Liqun carries beer and food for his colleagues as he walks to the office after midnight, in Beijing, China, April 27, 2016.

Han Liqun mang bia và đồ ăn cho các đồng nghiệp của mình khi anh đang bước đến văn phòng lúc đã quá nửa đêm, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 27/04/2016.


a

Han Liqun, leaves office for home after finishing work at midnight, in Beijing, China, April 19, 2016.

Han Liqun, rời văn phòng về nhà sau khi hoàn tất công việc vào lúc nửa đêm, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 19/04/2016.


a

An employee stands outside an office of an online sales company at night at Galaxy Soho, in Beijing, China, April 18, 2016.

Một nhân viên đứng phía ngoài một văn phòng công ty bán hàng trực tuyến vào ban đêm tại Galaxy Soho, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 18/04/2016.


a

Liu Zhanyu, a client manager at DouMiYouPin, works around midnight in Beijing, China, April 20, 2016.

Liu Zhanyu, quản lý khách hàng của công ty DouMiYouPin, làm việc lúc nửa đêm tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 20/04/2016.


a

Zhang Huichao, a programmer at N-Wei (Beijing) Technology Company Limited, chats with his colleague Yan Xiaolong before he goes to sleep, in the living room of an apartment which their company rents as office and employees' dormitory, in Beijing, China, April 22, 2016.

Zhang Huichao, một lập trình viên tại công ty TNHH công nghệ N-Wei (Bắc Kinh), trò chuyện với đồng nghiệp Yan Xiaolong trước lúc đi ngủ, trong phòng khách của một căn hộ mà công ty đã thuê để làm thành văn phòng và nơi ăn ở của nhân viên, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 22/04/2016.


a

Wu Yaxiong (2nd L), CEO of N-Wei, stands with his programmers in an apartment which he rents as office and employees' dormitory, in Beijing, China, April 22, 2016.

Wu Yaxiong (thứ 2 bên trái), CEO của N-Wei, đứng cùng các lập trình viên của mình trong căn hộ mà ông đã thuê để làm văn phòng và chỗ ăn ở cho nhân viên, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 22/04/2016.


a

Kou Meng, product manager of RenRen Credit Management Co., sleeps on a camp bed at the office early morning, in Beijing, China, April 27, 2016.

Kuo Meng, giám đốc sản phẩm của Renren, ngủ trên một chiếc giường cắm trại tại văn phòng vào lúc sáng sớm, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 27/04/2016.


a

Du Xianchang, a R&D engineer at BaishanCloud, climbs up a ladder as he goes to bed in an individual sleeping quarter in the office after finishing work at midnight, in Beijing, China, April 27, 2016.

Du Xianchang, một kỹ sư R&D tại BaishanCloud, leo thang lên giường tại một góc ngủ riêng trong văn phòng sau khi hoàn tất công việc vào lúc nửa đêm, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 27/04/2016.


a

Employees at Goopal Group take a nap in their seats after lunch, in Beijing, China, April 21, 2016.

Các nhân viên của Goopal tranh thủ ngủ ngay tại bàn làm việc sau giờ ăn trưa, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 21/04/2016.


a

Wu Binbin (bottom) and Chen Huiyang, employees at BaishanCloud, take a nap after lunch in individual sleeping quarters, in the office, in Beijing, China, April 26, 2016.

Wu Binbin (giường dưới) và Chen Huiyang, là các nhân viên tại BaishanCloud, tranh thủ ngủ sau giờ ăn trưa tại góc ngủ riêng trong văn phòng, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 26/04/2016.


a

Zhang Kun, an employee at BaishanCloud, practices Yoga before lunch at the office in Beijing, China, April 26, 2016.

Zhang Kun, nhân viên tại BaishanCloud, tập Yoga trước giờ ăn trưa tại văn phòng ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 26/04/2016.


a

Ma Zhenguo, a system engineer at RenRen Credit Management Co., sleeps on a camp bed at the office after finishing work early morning, in Beijing, China, April 27, 2016.

Ma Zhenguo, một kỹ sư hệ thống tại Renren, ngủ trên một chiếc giường cắm trại tại văn phòng sau khi hoàn tất công việc vào lúc sáng sớm, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 27/04/2016.


a

Liu Zhanyu watches a video at a dormitory in the office after finishing work at midnight, in Beijing, China, April 21, 2016.

Liu Zhanyu đang nằm xem video tại phòng nghỉ trong văn phòng sau khi hoàn tất công việc, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 21/04/2016.


a

Yang Juan, an employee at Goopal Group, takes a nap in her seat after lunch, in Beijing, China, April 21, 2016.

Yang Juan, một nhân viên của Goopal, đang tranh thủ ngủ ngay tại bàn làm việc sau giờ nghỉ trưa, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 21/04/2016.


a

Liu Zhanyu, a client manager at DouMiYouPin, washes his feet at the office's bathroom before going to sleep after finishing work at midnight, in Beijing, China, April 20, 2016.

Liu Zhanyu đang rửa chân tại nhà vệ sinh của công ty trước khi đi ngủ sau khi đã hoàn tất công việc vào lúc nửa đêm, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 20/04/2016.


a

Cui Meng, a co-founder of Goopal Group, covers employee Li Yan with a blanket as Li takes a nap on a sofa during a break at work around midnight, in Beijing, China, April 19, 2016.

Cui Meng, đồng sáng lập Goopal, đắp chăn cho nhân viên Li Yan khi Li đang ngủ trên ghế sofa trong giờ nghỉ vào khoảng nửa đêm, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 19/04/2016.


a

Cui Meng takes a nap in his seat after lunch, in Beijing, China, April 21, 2016.

Cui Meng đang tranh thủ ngủ tại bàn làm việc sau giờ ăn trưa, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 21/04/2016.


a

Zhang Shuangjie, an IT engineer at BaishanCloud, drops the curtain as he prepares to sleep around midnight in an individual sleeping quarter, in the office, in Beijing, China, April 26, 2016.

Zhang Shuangjie, một kỹ sư IT của BaishanCloud, kéo rèm chuẩn bị đi ngủ vào lúc nửa đêm trong một góc ngủ riêng, tại văn phòng, ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 26/04/2016.


a

Yu Xiaojian (L) and Li Yan, employees at Goopal Group, take a nap during a break at work around midnight, in Beijing, China, April 19, 2016.

Yu Xiaojian (trái) và Li Yan, các nhân viên của Goopal, tranh thủ ngủ trong giờ nghỉ vào lúc nửa đêm, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 19/04/2016.


Tổng hợp và biên dịch bởi Pontus. Nguồn: Sleeping at the Job

-5
2 tuần trước

12 Nhận xét