"Iwantaplateofcheese."

แปลว่า:ฉันอยากได้เนยแข็งหนึ่งจาน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WoraviPinv

ในกูแปลให้ว่า ฉันต้องการจานชีส แดกจุดแป๊บ. . . . .

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/amnoeylims

I'm answer right. ฉันอยากได้เนยแข็งหนี่งจาน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย