"You know my dog."

แปลว่า:คุณรู้จักหมาของฉัน

July 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/O0Pe2

You know my dog คุณรู้จักหมาของฉัน เขียนคำแปลกถูกแล้วทำไหมให้ฉันผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย