"That is a long discussion."

แปลว่า:นั่นคือการสนทนาที่ยาวนานบทหนึ่ง

July 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/qNhD8

งง

July 28, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย