"คุณอ่านหนังสือพิมพ์"

แปลว่า:You read a newspaper.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RachchataK

ทำไมถึงมี a

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

You read newspaper รูปประโยคผิดต้องมีคำนำหน้านามด้วย You read (a/the) newspaper ส่วนจะใช้ a หรือ the แล้วแต่กรณี

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย