1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "คุณอ่านหนังสือพิมพ์"

"คุณอ่านหนังสือพิมพ์"

แปลว่า:You read a newspaper.

July 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

You read newspaper รูปประโยคผิดต้องมีคำนำหน้านามด้วย You read (a/the) newspaper ส่วนจะใช้ a หรือ the แล้วแต่กรณี


https://www.duolingo.com/profile/RachchataK

ทำไมถึงมี a


https://www.duolingo.com/profile/AnonoAnant

ทำไมต้องมี one นำหน้า nerspaper ด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย