1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. To try in Czech

https://www.duolingo.com/profile/JacobBloor

To try in Czech

Hellow everyone,

I was wondering if a Czech native speaker could explain the usage of the different words in Czech meaning "to try"? Specifically:

zkusit/zkoušet pokoušet, pokusit se vyzkoušet snažit se

In which context would you the above mentioned verbs? Thanks :D

Ahoj všichni,

Může mi vysvětlit nějaký rodilý mluvčí češtiny, jak se používá různé slovesa, která jsou napsana nahoře? V jakém kontextu by byla tato slova vyhodná? Děkuji :D

July 28, 2018

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Also zakoušet.

The best is to consult dictionary explanations, but they are written in Czech. Hopefully someone (perhaps even I) will find time to write something in English.


https://www.duolingo.com/profile/Tom_V.
  • 1388

I try it to explain (pokusím se to vysvětlit). :-)

Zkusit/pokusit se - to try once.

Zkoušet/vyzkoušet - to try repeatedly.

pokoušet - to try something with bad end (I am trying to drive with closed eyes).

snažit se - to try but probably without success...

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.