1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "What are those dogs looking …

"What are those dogs looking for?"

Translation:Co hledají ti psi?

July 28, 2018

9 Comments


https://www.duolingo.com/profile/jenda48

I think, that "Co ti psi hledají" is right


https://www.duolingo.com/profile/endless_sleeper

Duo bug. Next time take a screenshot and report it here.

BTW, there is no comma between 'think' and 'that' in English. ;)


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

I seriously suggest lowering your frequency of questions and reading the Tips and notes provided (on the web, select a skill and click on the lightbulb).

"ti psi" is nominative plural of "ten pes" which is masculine animate


https://www.duolingo.com/profile/Jenda-48

Ale je faktem, že dříve uváděné překladové pravidlo důsledně dodržované, by vámi uvedený překlad byl nesprávný. Správně by mělo být " Co hledají TAMTI psi" či "Co tamti psi hledají"


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

To no není pravda. Ti, tamti tamhleti - those, tito - these.


https://www.duolingo.com/profile/Jenda-48

Ale když chci říct " ti psi", tak stačí snad "the dogs" nebo zase ne? Proto se tomu "ti psi " bránim, v zadání je "those". Tak proto považuji v tomto případě za správnější tamti, zejména v hlavním překladu. To se mýlím??


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Takhle striktně bych to nerozlišoval, i když samozřejmě je možné to tak používat, ale to už je kadého osobní volba.


https://www.duolingo.com/profile/Jenda-48

Souhlasím, jen občas zapomenu z kterého kurzu přišel příspěvek. V kurzu AE z češtiny to striktně vyžadují, kurz Češtiny z AE je v překladech přece jen benevolentnější a taky každý má jiný okruh moderátorů.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.