"What are those dogs looking for?"

Translation:Co hledají ti psi?

July 28, 2018

10 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Jenda48

I think, that "Co ti psi hledají" is right


https://www.duolingo.com/profile/endless_sleeper

Duo bug. Next time take a screenshot and report it here.

BTW, there is no comma between 'think' and 'that' in English. ;)


https://www.duolingo.com/profile/schmittybit

why do you not include jsou in the sentence?


https://www.duolingo.com/profile/BoneheadBass

Jsou does not belong in the Czech sentence.

The verb on the English side is not "are" (jsou in Czech), but "are looking" (hledají in Czech).

"They are looking" is the present continuous tense in English. Its meaning is that "they" are at this time in the process of looking (in this case "looking for" something).


https://www.duolingo.com/profile/Jenda-48

Ale je faktem, že dříve uváděné překladové pravidlo důsledně dodržované, by vámi uvedený překlad byl nesprávný. Správně by mělo být " Co hledají TAMTI psi" či "Co tamti psi hledají"


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

To no není pravda. Ti, tamti tamhleti - those, tito - these.


https://www.duolingo.com/profile/Jenda-48

Ale když chci říct " ti psi", tak stačí snad "the dogs" nebo zase ne? Proto se tomu "ti psi " bránim, v zadání je "those". Tak proto považuji v tomto případě za správnější tamti, zejména v hlavním překladu. To se mýlím??


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Takhle striktně bych to nerozlišoval, i když samozřejmě je možné to tak používat, ale to už je kadého osobní volba.


https://www.duolingo.com/profile/Jenda-48

Souhlasím, jen občas zapomenu z kterého kurzu přišel příspěvek. V kurzu AE z češtiny to striktně vyžadují, kurz Češtiny z AE je v překladech přece jen benevolentnější a taky každý má jiný okruh moderátorů.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.