"Call your sisters."

แปลว่า:โทรหาพี่สาวหลายคนของคุณ

July 29, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

โทรหาพวกพี่สาวของคุณ


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

หลายๆคนผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/pakameng

หาคำที่เข้าใจง่ายๆไม่ได้รึไง


https://www.duolingo.com/profile/Wareerin15751

ทำตามแล้วจะเอายังไง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย