"Thebirth"

Dịch:Sự sinh ra

5 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cquanganh1

Ra doi tai sao lai sai

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thun973938

Dịch thành ngày sinh đc khong.

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.