Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The birth"

Dịch:Sự sinh ra

2 tuần trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cquanganh1

Ra doi tai sao lai sai

2 tuần trước