"The birth"

Dịch:Sự sinh ra

6 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cquanganh1

Ra doi tai sao lai sai

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thun973938

Dịch thành ngày sinh đc khong.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã: 3WFF6R để học với team Việt Nam nha!

3 tuần trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.