"Chúng tôi có một tuần."

Dịch:We have one week.

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VietTien2017

hô hô ta là người đầu tiên bình luận

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.