Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi có một tuần."

Dịch:We have one week.

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VietTien2017

hô hô ta là người đầu tiên bình luận

2 tháng trước