1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เธอได้รับโทรศัพท์จากเขาทุกวั…

"เธอได้รับโทรศัพท์จากเขาทุกวัน"

แปลว่า:You receive a call from him every day.

July 29, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/kawpode

ประโยคเขียนว่า เธอได้รับ.... แต่คำว่า she ผิด คืออะไร?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย