"A bear is an animal."

แปลว่า:หมีเป็นสัตว์

July 29, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pakameng

ทำไมตัว A และ an เป็นคำว่า หนึ่ง ละ


https://www.duolingo.com/profile/IcesanNona

ไม่เชิงว่าเป็นคำว่าหนึ่งครับแต่เป็นการพูดถึงสิ่งๆหนึ่งครับ(a/an) ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นตัวนี้(the/this) ยกตัวอย่างเช่น ช้างตัวหนึ่ง An elephant. ช้างตัวนี้ The elephant.


https://www.duolingo.com/profile/jack802156

ขอบคุณครับ


https://www.duolingo.com/profile/The6sense

หมีเป็นสัตว์ทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/pdOx10

ก็ตอบ"หมีเป็นสัตว์" ผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/50Qa7

เราตอบหมีเป็นสัตว์เค้าก็เฉลยหมีเป็นสัตว์แล้วทำไมถึงผิด


https://www.duolingo.com/profile/bSOR113821

ทำไมพูดไม่ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย