"Today the food is worse than yesterday."

แปลว่า:วันนี้อาหารนี้แย่กว่าเมื่อวานนี้

July 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

สำนวนไทย คำว่า "นี้" ในประโยคเยอะไป ครับ "วันนี้อาหารแย่กว่าเมื่อวาน" ก็เข้าใจแล้วครับ


https://www.duolingo.com/profile/tanakritpu

คืออาหารอันนี้ ที่กินวันนี้ มันทำตั้งแต่เมื่อวานนี้ มันบูดๆๆๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย