Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Today the food is worse than yesterday."

แปลว่า:วันนี้อาหารนี้แย่กว่าเมื่อวานนี้

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

สำนวนไทย คำว่า "นี้" ในประโยคเยอะไป ครับ "วันนี้อาหารแย่กว่าเมื่อวาน" ก็เข้าใจแล้วครับ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา