"Yesterday it rained."

แปลว่า:เมื่อวานนี้ฝนตก

July 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

ในสำนวนไทย เมื่อวานฝนตก ก็เข้าใจแล้วครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย