"Yesterdayitrained."

แปลว่า:เมื่อวานนี้ฝนตก

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

ในสำนวนไทย เมื่อวานฝนตก ก็เข้าใจแล้วครับ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย