"Sức mạnh của cỗ máy là gì?"

Dịch:What is the power of the engine?

5 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dng972267

What is the machine 's strong

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

What is the power of the machine?

1 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.