Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sức mạnh của cỗ máy là gì?"

Dịch:What is the power of the engine?

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dng972267

What is the machine 's strong

2 tháng trước