"I eat the crab."

แปลว่า:ฉันกินปู

July 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NHKi10

ถูกแล้ว จะให้ถูกยังไงอีกละ


https://www.duolingo.com/profile/sYVZ20

ดีมาก


https://www.duolingo.com/profile/Nano.rp

ฉันพูดไม่ได้


https://www.duolingo.com/profile/Aot703810

ฉันกินปู ทำไมต้องมีคำว่าtheนำหน้าcrab


https://www.duolingo.com/profile/Thailandno

The เป็นคำนำหน้าครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย