Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She has two offices."

Dịch:Cô ấy có hai văn phòng.

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VietTien2017

các bạn có mấy văn phòng

2 tháng trước