"She has two offices."

Dịch:Cô ấy có hai văn phòng.

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VietTien2017

các bạn có mấy văn phòng

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.