Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันต้องการม้าตัวหนึ่ง"

แปลว่า:I need a horse.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Anek299162

I want a horse ไม่ถูกเหรอครับ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา