"Pink elephants."

แปลว่า:ช้างสีชมพู

July 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/01TY1

สงสัยชอบช้างสีชมพู


https://www.duolingo.com/profile/Ploy2580

ชบาแก้วไง ช้างสีชมพู

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย