1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "พวกเขาอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหน…

"พวกเขาอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง"

แปลว่า:They read a newspaper.

July 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ThanadonTh

หาความหมายของ They

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย