Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เธอมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง"

แปลว่า:She has a newspaper.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/engineer55599

Have , has นี่ต้องใช้ยังไงหรอครับ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา