"เธอมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง"

แปลว่า:She has a newspaper.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/engineer55599

Have , has นี่ต้องใช้ยังไงหรอครับ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย