Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Không ai biết nó ở đâu."

Dịch:Nobody knows where it is.

2 tuần trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Poseidon855724

tại sao knows phải thêm "S" . ai biet ko

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Các đại từ bất định như no one/ nobody/everyone/everybody luôn được coi là các danh từ số ít, nên sau nó phải là các động từ được chia ( thêm s/es) tùy từng chủ ngữ nha bạn.

2 tuần trước