"Không ai biết nó ở đâu."

Dịch:Nobody knows where it is.

5 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PoseidoN..

tại sao knows phải thêm "S" . ai biet ko

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3

Các đại từ bất định như no one/ nobody/everyone/everybody luôn được coi là các danh từ số ít, nên sau nó phải là các động từ được chia ( thêm s/es) tùy từng chủ ngữ nha bạn.

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.