"Η παράδοση είναι πολύ σημαντική στην οικογένεια μας."

Μετάφραση:Tradition is very important to our family.

πριν από 4 μήνες

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.