Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mục đích của bài kiểm tra này là để cải thiện sự an toàn."

Dịch:The purpose of this test is to improve safety.

2 tuần trước

0 Nhận xét