"เขาสบายดี"

แปลว่า:He is fine.

August 1, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/RachchataK

ทำไมมี is


https://www.duolingo.com/profile/KittituchT2

เพราะ fine เป็น adj ต้องตามหลัง v be ครับ


https://www.duolingo.com/profile/NoonThikum

ทำไมต้องมี is


https://www.duolingo.com/profile/KittituchT2

เพราะ fine เป็น adj เลยต้องตามหลัง v to be เช่น I am fine


https://www.duolingo.com/profile/GuadianMas

แอปฟรี เอาไรมาก กำไลก็ไม่ได้ โฆษณาก็ไม่มี ถ้าพัฒนาดีก็อาจมีโฆษณาและค่าใช้จ่ายแน่นอน อยากรู้ถามครู หรือ Google ถ้างงก็เรียนต่อไปเรื่อยๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย