"Το δολάριο είναι ένα είδος νομίσματος."

Μετάφραση:The dollar is a type of currency.

πριν από 3 μήνες

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/Ioanna678593
Ioanna678593
  • 22
  • 11
  • 11
  • 111

Στην άσκηση "σημείωσε τη σωστή έννοια" απορρίπτει την πρόταση "The dollar is a kind of currency" ενώ σύμφωνα με το ψηφιακό λεξικό σημαίνουν και το "type" και το "kind". What is the difference between "kind" and "type" kind (of)= είδος, τύπος http://www.wordreference.com/engr/kind type=ειδος, τύπος http://www.wordreference.com/engr/type

πριν από 3 μήνες

https://www.duolingo.com/spdl79
spdl79
Mod
  • 25
  • 25
  • 752

Both "kind" and "type" should be accepted - sorry if it wasn't, it's in the database, so perhaps it was a bug. They are quite interchangeable. "Type" is perhaps a bit more formal, and both words have other meanings, but in this use, they both mean ειδος/τύπος.

πριν από 3 μήνες
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.