"ได้โปรดและขอบคุณ"

แปลว่า:Please and thanks.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RachchataK

มีyou ละผิด

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/smith627921

ช่าย

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย