Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันมีสุนัข"

แปลว่า:I have a dog.

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Den483787

I have the dog ผิดยังไง

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/SiriwanJam

เพราะมันไม่ได้เจาะจงว่าหมาตัวนั้นนะ แต่เหมือนพูดลอยๆว่าเป็นหมาเฉยๆ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา