"What is your final answer?"

แปลว่า:คำตอบสุดท้ายของคุณคืออะไร

August 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

ผมว่า อะไรคือคำตอบสุดท้ายของคุณ น่าจะให้ถูกด้วยนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย