"Ο Χριστιανισμός είναι μία θρησκεία."

Translation:Christianity is a religion.

August 4, 2018

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/robert672165

we would translate it as "one religion" if we were saying it is a single religion, not a number of religions; we would say it is "a" religion if we were comparing it to other religions. Both translations are accepted, but I think "one religion" is better. If you didn't mean it was a single religion, couldn't you just say "ο χριστιανισμός ειναι θρησκεία"?

August 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/jaye16
Mod
  • 14

Yes, "ο χριστιανισμός ειναι θρησκεία." is equally correct in fact as you say probably more natural in Greek.

August 4, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.