"คุณจะดื่มอะไร"

แปลว่า:What are you going to drink?

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 499

What will you drink

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TheMan747492

คำเฉลยแปลกๆยุนะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย