"I want you to repeat this question."

แปลว่า:ฉันอยากให้เธอพูดทวนคำถามนี้

August 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

You แปลว่า คุณ ไม่ใช่เธอ


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

มั่วอีกล่ะ ยิ่งเรียนยิ่งงง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย