"Howmanystagesdoescancerhave?"

Dịch:Ung thư có bao nhiêu giai đoạn?

4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vanchinh.bk2010

Ung thư có mấy giai đoạn? Nghe nó Việt Nam hơn chứ? Vậy mà không chấp nhận.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/huynhngocb7

Có bao nhiêu giai đoạn ung thư?

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.