Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"How many stages does cancer have?"

Dịch:Ung thư có bao nhiêu giai đoạn?

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vanchinh.bk2010

Ung thư có mấy giai đoạn? Nghe nó Việt Nam hơn chứ? Vậy mà không chấp nhận.

2 tháng trước