Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I am your father."

แปลว่า:ผมเป็นพ่อของคุณ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/new797386

Skywalker family

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา