"Tôi thích anh ấy nhưng không phải đám bạn bè của anh ta."

Dịch:I like him, but not his circle of friends.

4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LydraG
LydraG
  • 23
  • 3
  • 3
  • 2

Không hiểu luôn, dịch level trước một đằng sang level này một nẻo :)

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/LVitThng6

Mình nghĩ I like him but his friends là được rồi chơ @@

1 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.