Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thích anh ấy nhưng không phải đám bạn bè của anh ta."

Dịch:I like him, but not his circle of friends.

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LydraG
LydraG
  • 23
  • 3
  • 3
  • 2

Không hiểu luôn, dịch level trước một đằng sang level này một nẻo :)

2 tháng trước