"They are important in the industry."

แปลว่า:พวกเขาเป็นคนสำคัญในอุตสาหกรรมนี้

August 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Melon470977

อะไรที่แปลว่ายสิ่งของครับ


https://www.duolingo.com/profile/RinradaFom

They แปลว่าสิ่งของก็ได้ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/banditkawn

They แปลว่า พวกเขา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย