Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I am looking at the cat."

แปลว่า:ฉันกำลังมองแมวตัวนี้อยู่

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

ดูกับมองความหมายเหมือนกัน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา