"Weneedanambulance."

Dịch:Chúng tôi cần một xe cứu thương.

4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangThiTam
HoangThiTam
  • 22
  • 19
  • 11
  • 8
  • 6
  • 3

"Chúng tôi cần một cái xe cứu thương" cũng được chứ ạ

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hieu203931

Đi số 1 không được à

2 ngày trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.