Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We need an ambulance."

Dịch:Chúng tôi cần một xe cứu thương.

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangThiTam
HoangThiTam
  • 22
  • 19
  • 11
  • 8
  • 6
  • 3

"Chúng tôi cần một cái xe cứu thương" cũng được chứ ạ

2 tháng trước

Thảo luận liên quan