Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy luôn mở cửa sổ khi anh ấy đi ngủ."

Dịch:He always opens the window when he goes to sleep.

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nghia664194

Sao ko phai la sleeps

2 tháng trước