"Our horse is running."

แปลว่า:ม้าของพวกเรากำลังวิ่งอยู่

August 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตอบตรงกันทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตอบตรงกันใหัผิดได้ยังใด


https://www.duolingo.com/profile/Dojq11

ตอบตรงทุกอย่าง ผิดได้ยังไงคะ งงมาก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย