"Διάβασε το κόκκινο βιβλίο."

Μετάφραση:Read the red book.

πριν από 4 μήνες

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/I.Schmidt1
I.Schmidt1
 • 25
 • 25
 • 23
 • 6
 • 2
 • 154

he read the red book. has also to be given correct - Αόριστος-Οριστική =Διάβασε το κόκκινο βιβλίο and
Αόριστος-Προστακτική

πριν από 4 μήνες

https://www.duolingo.com/jaye16
jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 21
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 224

Bεβαίως, έχει προστεθεί. Ευχαριστούμε.

πριν από 4 μήνες
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.