"Thanks for your explanation."

แปลว่า:ขอบคุณสำหรับคำอธิบายของคุณ

August 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TonNamtam

คือ...​ขอบคุณ​สำหรับ​คำอธิบายของคุณ.....​นี่คือกูผิดใช่ป้ะ.... หั้วดอเอ้ย


https://www.duolingo.com/profile/MornMorn1

ไม่ผิด


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย