"You lifted me up."

Translation:Bạn đã nhấc tôi lên.

6 months ago

2 Comments


https://www.duolingo.com/huuhaixd
 • 25
 • 25
 • 525

Câu này dịch "Bạn đã nâng/đỡ tôi dậy" thì hay hơn.

6 months ago

https://www.duolingo.com/Huy_Ngo
 • 25
 • 24
 • 15
 • 10
 • 9
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 19

Nghe hay hơn thôi chứ không đúng đâu. Lift up là "tôi" đang đứng và "bạn" nhấc tôi lên trên cao (giống như bế trẻ con). "Nâng/đỡ dậy" là bị ngã xong đỡ cho đứng dậy được.

6 months ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.