"They won many competitions."

แปลว่า:พวกเธอชนะมาหลายการแข่งขัน

August 7, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

แก้ไขด่วนครับ


https://www.duolingo.com/profile/KomkitPras

ทำไม they = พวกเธอ


https://www.duolingo.com/profile/banditkawn

ทำมัยยยยย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย