"Số đông có câu hỏi như nhau ."

Dịch:The majority has the same question.

5 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BinhDang2018

câu này hay nè! sao không có ai bình luận vậy

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynduytr1

Số đông sao lại là số ít được nhỉ majority have chứ

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.